Teknik/Mühendislik Danışmanlık
 • Tesis dizaynı ve revizyonu
 • Proses akışına ve GMP konseptine uygun olarak mimari ve temizlik sınıfı akış layoutlarının oluşturulması
 • WHO, ISPE ve FDA Regülasyonlarına uygun olarak Hava akış yönleri, basınç değerlerinin tasarlanması
 • Hammadde, yarı mamul, personel, ambalaj, bitmiş ürün ve atık akışlarının GMP ve ilgili regülasyonlara göre tasarlanması ve projelendirilmesi
 • Steril proses, oral proses tasarımı (İmalat, transfer, dolum, kontrol ve ambalaj)
 • Utility tüketim analizi yapılarak alt yapı gerekliliklerinin oluşturulması
 • Makine/ekipman kalifikasyonu (IQ+OQ+PQ), validasyonu işleri ve bunlar ilişkin danışmanlık hizmetleri
 • Gerekli GMP ve teknik eğitimlerin verilmesi
 • Denetime hazırlık, GAP analizleri, aksiyon planlarının hazırlanması ve takibi
 • Kapasite analizleri, kapasite optimizasyonu, makine ekipman seçim tablolarının hazırlanması, fizibilite analizleri
 • Maliyet azaltma çalışmalarının yapılması
 • Laboratuar dizaynı
 • Proje yönetimi ve danışmanlığı
 • İlgili URS’lerin, risk analizlerinin hazırlanması
 • Bilgisayarlı sistem validasyonu gözden geçirme, denetim, firma içi uzmanlık eğitimi, validasyon aktivite dökümanlarının hazırlanması
 • Proses ve üretim maliyetlerinin GMP kuralları içerisinde azaltılması ve optimizasyonu

Biz Kimiz

Mersis : 0459 0295 7820 0012
Ticaret Sicil No : 246753
Vergi Daire/No : Başkent / 459 029 57 82