Mekanik Sistemler Tasarım ve Uygulaması
  • HVAC ve mekanik tesisatta (ısıtma, soğutma, havalandırma, buhar, yangın, basınçlı hava, toz emme vb. sistemler) üç boyutlu sistem tasarımları, raporlanması ve uygulanması
  • İmalatları, uygulama ve montajları, devreye alınmaları, tüm gerekli performans testlerinin yapılması ve raporlanması
  • Devreye alınmış sistemlerin bakım, onarım ve işletilmesi vb. sürdürülebilirlik ve verimlerinin artırılması

Biz Kimiz

Mersis : 0459 0295 7820 0012
Ticaret Sicil No : 246753
Vergi Daire/No : Başkent / 459 029 57 82