İŞ VE STAJ BAŞVURULARI

HAVMEKSAN, şirket kurum kültür ve hedeflerini paylaşabilecek, belli yetkinliklere sahip ve ilgili pozisyonun gerektirdiği temel mesleki bilgileri barındıran adaylara işe alım sürecinde yapılan görüşmeler sonucunda iş teklifi sunar. Yıllık yapılan iş gücü planlaması doğrultusunda, HAVMEKSAN web sitesinden gelen başvurular ve işe alım şirketlerinin veritabanları incelenerek gerekli temel niteliklere sahip adaylardan oluşan bir havuz oluşturulur.

İşe alma ve yerleştirme sürecinde bu havuz içinden ihtiyaca göre uygun adaylar, işe alım ve danışmanlık firmaları ile birlikte değerlendirilerek, insan kaynakları ve pozisyonun ilgili yöneticilerinin katıldığı mülakat sürecinden geçirilmek üzere görüşmeye davet edilir. İşe alım süreci, pozisyonun seviyesine göre en az 2 aşamadan oluşmaktadır.


Biz Kimiz

Mersis : 0459 0295 7820 0012
Ticaret Sicil No : 246753
Vergi Daire/No : Başkent / 459 029 57 82