• Tasarlanmış mimariye uygun hesaplamaların yapılması
  • Statik hesapların yapılması ve statik proje
  • Cephe çalışmaları ve görsellerin tasarlanması
  • Hafriyat işleri planlanması ve yapılması
  • Yapı denetim işlerinin yapılması
  • Temel imalatlarının yapılması
  • Konvansiyonel veya prefabrik betonarme inşaatın yapılması
  • Yağmur suyu ve alt yapı kanalizasyon imalatlarının yapılması
  • İnce işler yapılarak inşaatın tamamlanması

Biz Kimiz

Mersis : 0459 0295 7820 0012
Ticaret Sicil No : 246753
Vergi Daire/No : Başkent / 459 029 57 82