İlaç Üretim Makinaları
  • Optimum maliyette ihtiyaç duyulan ilaç üretim makine ve ekipmanların üretilmesi  FAT, SAT yapılması, montaj ve devreye alınması

Biz Kimiz

Mersis : 0459 0295 7820 0012
Ticaret Sicil No : 246753
Vergi Daire/No : Başkent / 459 029 57 82