Elektrik Tesisatı Tasarım ve Uygulaması
  • Elektrik tesisatı hesaplamaları, raporlanması
  • Elektrik iç Tesisleri Yönetmeliği kapsamındaki kuvvet, aydınlatma, reaktif güç kompanzasyonu tesisleri, koruma, haberleşme, yangın haber verme, güvenlik, data ve benzeri sistemlerinin teknik gereksinimlere uygun yapılabilmesi için hazırlanması gereken elektrik tesisatı proje hizmetleri
  • Elektrik tesisat projesine uygun imalatları, uygulama ve montajları, devreye alınmaları, tüm gerekli performans testlerinin yapılması ve raporlanması

Biz Kimiz

Mersis : 0459 0295 7820 0012
Ticaret Sicil No : 246753
Vergi Daire/No : Başkent / 459 029 57 82